Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.; Plac Ratuszowy  1, 72-500 Międzyzdroje lub telefonując pod numer: +48 605 579 533 adres e-mail: sekretariat@mtbs-miedzyzdroje.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w MTBS Sp. z o.o. jest Krzysztof Gałas.Możesz skontaktować się z IODO pod adresem mail:sekretariat@mtbs-miedzyzdroje.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy w celu zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, lub czynności związane z przygotowaniem ofert związanych ze świadczeniem usług zarządczych, administrowanie nieruchomościami przez Administratora.
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy lub zarządu nieruchomościami.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania.
  6. Administrator może przekazać Twoje dane następującym odbiorcom: kancelaria adwokacka/ Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: organom ubezpieczeń społecznych, organom podatkowym, innym organom państwowym i organom samorządowym uprawnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.